Noticies i Articles
Serveis ciutadans
Lleis i normatives
Sant Esteve en fotos
Més fotos St. Esteve
Enllaços
L'Entesa
Accés organització

 

Lleis i normatives - Leyes y normativas

   

 

Per llegir o descarregar clica sobre el tema - Para leer o descargar clica sobre el tema

    

 

 Social i Administració          Treball  Ordenances 
    Código civil     Cuadro de enferm. profesionales    Ordenança Civica     
    Regim local de Catalunya    Estatuto de los trabajadores    Ordenança protecció arbrat
    Associacions Persones juridiques    Ley Prevención de Riesgos Laborales    Reglament intern policia
    Ley urbanismo de Catalunya       Ley de la Seguridad Social         Ordenança casaments
    Ley de la Dependencia                   Ley Organica Libertad Sindical    Reglament espais esportius
    Ley de la Propiedad Horizontal    Seguridad y Salud en el Trabajo-1    Ord. estacionaments regulats
    Ley de arrendamientos urbanos    Seguridad y Salud en el Trabajo-2    Ord. integral activitats i inst.
    Texto refundido ley del suelo    Seguridad y Salud en el Trabajo-3    Ordenances ficals 2009
    Ley del suelo     Equipos Protección individual    Normes urbaníst. St. Esteve
    Llei de Serveis Socials     Reglament Consell consultiu
    Lleis servituts i relac veïnatge     Estatuts de La Beguda
    Estatut de Catalunya (nou)  
    Llei municipal de Catalunya  
    Ley de bases derégimen local  
    Código de la Edificación  
    Ley de extranjeria  
    Ley de Hacienda locales  
    Reglam. General de Circulación  
    La Constitución española   
    Llei de barris 2/2004   
    Decret desenvolupament Llei barris  
    Llei regularitz. i millora urbanitzacions   
    Llei d'Educació de Catalunya (LEC)  
    Llei de salut publica  
   
   
   
   

 

 

  

 

  

 

Entesa per Sant Esteve | entesa@entesaxses.org