Noticies i Articles
Serveis ciutadans
Lleis i normatives
Sant Esteve en fotos
Més fotos St. Esteve
Enllaços
L'Entesa
Accés organització

 

 La feina de l'Entesa - El trabajo de la Entesa

 

NOTA: Els assumptes aquí relacionats corresponen a la legislatura anterior, quan l'Entesa estava en l'oposició, després del Pacte de govern amb el PSC per a la legislatura 2011-2015, aquest treball ho fa l'ENTESA directament des del govern local. Ara igual que abans ens pots fer arribar les teves propostes, queixes o uns altres. L'Entesa desitja que els altres grups municipals que ara estan en l'oposició exerceixin la seva funció amb la mateixa transparència i dedicació.

 NOTA: Los asuntos aquí relacionados corresponden a la legislatura anterior, cuando la Entesa estaba en la oposición, tras el Pacto de gobierno con el PSC para la legislatura 2011-2015, este trabajo lo hace la ENTESA directamente desde el gobierno local. Ahora igual que antes nos puedes hacer llegar tus propuestas, quejas u otros. La Entesa desea que los demás grupos municipales que ahora están en la oposición ejerzan su función con la misma transparencia y dedicación. 

 

Mocions

Mociones

Sol·licituts-Al·legacions

Solicitudes-Alegaciones 

   • Plan Estratégico Urbanistico para S.E.

   • Continuidad ayuda 426 € a los parados

   • Contra Sentencia Tribunal Supremo

   • Petición Auditoría Calidad Urbanística

   • Salida a St. Esteve por la Autovía

   • Apoyo Huelga General 29 Septiembre 

   • Info acuerdos obras Camino Ca n'Amat

   • Renovació del Tribunal Constitucional

   • Contra la reducció de serveis educatius

   • Contra el acoso a Baltasar Garzón

   • Construc. de ponts al camí de C-Amat

   • Retirada tropas Afganistan

   • Clasulas sociales Fondos anticrisis

   • Regulación regalos ayuntamiento

   • Centenari de Ferrer i Guardia

   • IVA supereduït HPO

   • Manifest anticorrupció de l'ajuntament

   • Colector anti Inundaciones Vallserrat

   • Petició subv. urb.  Pou del Merli

     i Can Bargalló.

   • Per l'integració viària nocturna de

     Ca n'Amat amb la resta de barris.

   • Accesibilidad y movilidad por los

     caminos de Can Barglló y El Maset 

   • Accesos Vallserrat-Ca n'Amat-FGC.

   • Por la Modif. Tarifa FGC-La Beguda. 

   • Por el cierre de la nuclear de Garoña.

   • La crisis tiene rostro de mujer.

   • Eixamplar el carrer de l'Alba

   • Refestació Can Domènech

   • Aparcaments per discapacitats

   • Minideixalleries per als barris

   • Mod. Reglament policia local

   • Espais esportius lliures

   • Modificació "Quitamiedos"

   • Accés Pou del Merli

   • Depuracció aigues Ca n'Amat

   • Contra la jornada de 65 horas

   • Contra la Directiva Retorn UE

   • Feminicidis, 25 de Novembre

 

   • Aleg. Modif. Proyecto Chupa Chups

   • Aleg. Proyecto Complement C Bargalló

   • Alegaciones obras Campo de Fútbol

   • Servicio abastecimiento agua potable

   • Al·legacions al Pla Director aigua

   • Propuestas 2º Plan Anticrisis

   • Alegac. zona inundaciones Vallserrat

   • Reunión Bienestar Social

   • Al·legacions al PTMB 2009

   • Al·legac. als Estatuts de La Beguda

   • Alegac. al Plan Parcial Sector Llevant

   • Oposició a l'ampliació Camp

     de Golf Masia Bach

   • Rotonda del Cuatro Ca n'Amat

   Denuncia eliminació zona

     forestal, Ctra. B-224 Martorell, 

     Magatzem Butano.

   • Propostes al Pla mobilitat.

   • Al·leg Pla Urbanist. Les Roques

   • Incuplim Seguridad peatonal

   • Alegac Zona Antigua, (Clave 1)

   • Alegac mejora sector Carretera

     B-224 Martorell - La Beguda

   • Corte árboles Av. Montserrat

   • Alegac. Colector Ca n'Amat

   • Al·legac Pla Metropolità BCN

   • Al·legac Pla Metropolità BCN-2

   • Absorc. Camino de La Beguda

   • Lagalidad Masía Can Gros

   • Movimiento tierras Campo Golf

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entesa per Sant Esteve | entesa@entesaxses.org